Startstrategi

För organisationer som ska starta igång eller förändra sin insamlings- eller medlemshantering kan KomMed fungera som rådgivare/bollplank. Det kan gälla alternativ metodik för att nå bästa resultat eller handfast stöd i planeringsarbetet. KomMed har kunskap om vilka metoder som fungerar samt konkret statistik från insamlings-/medlemsbranschen.

Ett uppdrag kan se olika ut.

Exempel 1

  • Regelbundna träffar på två timmar hos kunden en gång/månad.
  • Möjlighet att ringa och fungera som bollplank vid löpande frågeställningar.

Exempel 2

  • Regelbundna träffar på två timmar hos kunden en gång/månad.
  • Hjälp med hantering av kampanjgenomförande via KomMed Cloud.
  • Löpande rapportering av hur aktiviteter framskrider