Betalningskvalitet

En av de viktigaste grundbultarna med KomMed Cloud är en enkel och säker hantering av betalningar.

Vad är viktigt att tänka på med god betalningskvalitet?

  1. Betalnings ska kunna ske på enklast möjliga sätt, minsta motstånd helt enkelt!
  2. Betalning ska kunna göras direkt, när betalaren önskar.
  3. Betalning ska kunna ske på det sätt som är mest naturligt för betalaren.
  4. Det ska vara enkelt att starta upp ett periodiskt givande.
  5. Betalningstransaktioner ska hanteras med så hög automatik som möjligt när det gäller de olika betalningskanaler som är aktuella.

Ovanstående har vi beaktat när det gäller KomMed Cloud. Det är också vägledande när vi vidareutvecklar KomMed Cloud.

Kan jag känna trygghet med att de automatiska betalningsrutinerna fungerar?

Under 2013 hanterades betalningsinformation för mer än en halv miljard SEK via KomMed Cloud. För de ca 60 KomMed Cloud-kunderna var genomsnittsgåvan 214:- SEK vilket innebär en mycket stor transaktionsvolym. Det handlar både om regelbundna månadsgåvor och spontangåvor från ca 1 miljon privatpersoner.

All filkommunikation gentemot banker, bankgiro, betalkortleverantörer och mobila plånboksleverantörer sker automatiskt i KomMed Cloud, helt utan åtgärder från kunderna. Kundernas databaser uppdateras automatiskt.

Vilka betalningskanaler med automatisk filhantering hanteras i KomMed Cloud?

1. OCR-betalningar – komplett hantering inklusive skapande av OCR-nummer.

2. Autogiro – komplett hantering inklusive medgivande och möjlighet till uppgraderingar till större belopp efter ett enkelt godkännande av givaren.

3. Webbetalningar – komplett hantering med standardiserade webbformulär.

4. SMS-betalningar – komplett hantering med ändamålsprefix, koppling till WyWallet samt betalningsförmedling

Även manuella betalningar tas om hand av KomMed Cloud.

Hur betalas avtalsgåvor?

All hantering av återkommande gåvor (gåvoavtal eller fadderskap) hanteras med automatik av KomMed Cloud. Det finns en specifik hantering av avtalsgåvor som styr belopp, frekvens, ändamål, typ av gåva (enskild gåva eller fadderavtal) och betalningskanal (exempelvis Autogiro eller månads-SMS). Dragningsinformation skickas med automatik till banken inför varje dragning. Metodiken innebär att det är möjligt att uppgradera gåvobelopp enligt överenskommelse med givarna.

I KomMed Cloud finns även funktioner för att med hög automatik hantera autogiromedgivande mellan banken och givaren.

Kan vi känna trygghet med att redovisningen blir korrekt?

KomMed Cloud övervakar att redovisning sker på ett säkert sätt baserat på ändamål, medlemskap eller annat. Konteringsunderlag tas fram och överförs till organisationens ekonomisystem, oftast automatiskt via SIE-fil.